In English

Åkesson Advice AB

Åkesson Advice AB startades av Eva-Marie Åkesson 2006 och har sin huvudsakliga konsultverksamhet inom dessa områden:

Företaget är medlem i branchorganisationen Swedma där Eva-Marie Åkesson under flera år var styrelseledamot. Eva-Marie är sedan många år ledamot i DM-nämnden - en av näringslivets "egenåtgärder" för god marknadsetik inom direktmarknadsföring (t ex telemarketing, direktreklam, mobil marknadsföring, sökordsmarknadsföring, kommersiell e-postmarknadsföring eller annan personligt riktad reklam och kommunikation.)

Åkesson Advice AB har ett stort nät av olika samarbetspartners för att på bästa sätt möta upp uppdragsgivarens förutsättningar och behov.