In English

Dina kunder är ditt starkaste kapital. Förvalta det väl!

Utan kunder, ingen verksamhet. Därför står kunden i fokus i alla de processer Åkesson Advice AB tillämpar för att öka ditt företags lönsamhet. Vad får kunden att handla - om och om igen? Hur behåller och utvecklar man lönsamma kunder? Hur definierar man och gör sig av med olönsamma kunder? Åkesson Advice AB erbjuder tre huvudverktyg för att ge svar på de frågorna.

Strategier för kundutveckling

Alla företag har olika sätt att bearbeta sina kunder. Genom att göra mätningar, beteendestudier och undersökningar av företagets kunddatabas kommer vi fram till en strategi för systematisk bearbetning och utveckling som ska leda till att öka kundens livstidsintäkt.

Kommunikation som styrs av kundens agerande

Hur ska vi kommunicera för att få kunden att göra ett eller flera köp? Vilka processer styr kundbeteendet? Vilka kanaler ska vi använda? Vilken ton och känsla vill vi förmedla? Genom kommunikation som styrs av vad kunden gör - och inte gör - får vi bättre effekt av kundkommunikationen.

Utbildning och mentorskap

För att strategier ska fungera måste alla vara med på vad som ska göras. Därför arbetar Åkesson Advice AB med företagsanpassad utbildning, workshops, individuellt mentorskap och i vissa fall styrelseuppdrag som en viktig del av arbetet med att utveckla företagets lönsamhet.

Det spelar ingen roll om ditt företag är stort eller litet - de tre verktygen går att använda och applicera i alla typer av verksamhet.